BiŞantiye Tanıtım

Merhaba

Biz ekip olarak sizlere saha,ofis ve meslek hayatında karşılaştığımız tüm sıkıntıları,

çözüme ulaşmak için izleyeceğimiz metod ve yöntemleri,

sizlerle paylaşmak adına,

Ve bizden sonrada meslek hayatına girecek olan Tüm meslektaşlarımıza Dev bir ARŞİV bırakmak niyeti ile biŞantiye çatısı altında toplandık.

Sizlerde değerli tecrübelerinizi paylaşmak isterseniz iletişime geçebilirsiniz.

Blog yazılarımızın yanı sıra soru cevap sayfamızlada bu yardım konusunu Zirveye taşımak istiyoruz.

Tüm öğrenci,yeni mezun,öğretim görevlisi ve hali hazırda sektörde çalışan meslektaşlarımız dilerler ise blog yazabilecek ya da merak ettikleri sorularını resim olarak sayfamızda sorabilecekler.

Bu dev arşiv de sizleride aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Muhammet Ali ATA

Denmark to Get Its First Purpose-built Architecture School this Year

bina, ilk olarak ihtiyaçlar (barınak, güvenlik, ibadet vb.) Ve araçlar (mevcut yapı malzemeleri ve mevcut beceriler) arasındaki dinamiklerden ortaya çıkmıştır. İnsan kültürleri geliştikçe ve bilinirken, sözlü gelenekler ve pratiklerle resmileşmiş olarak, bina bir zanaat ve “mimari” haline gelmiştir.

Mimari başarının, deneme sonuçlarının giderek daha tatmin edici olduğunun kanıtlanmasıyla giderek daha az deneme ve daha fazla çoğaltma ile birlikte bir deneme yanılma sürecinin ürünü olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Yerel mimarlık denilen şey dünyanın birçok yerinde üretilmeye devam ediyor. Aslında, yerel yapılar, insanların her gün yaşadığı yerleşik dünyanın çoğunu oluşturur. Erken insan yerleşmeleri çoğunlukla kırsaldı. Üretimdeki fazlalık nedeniyle ekonomi, kentleşmeyle sonuçlanarak, günümüz Pakistan’ında Anadolu ve İndus Vadisi Uygarlığı’nın İndus Vadisi Uygarlığı’nın Mohenjo Daro’su gibi bazı durumlarda çok hızlı gelişen ve gelişen kentsel alanlar yaratmaya başladı.

“Japonya’daki bir ev, Avrupa’daki bir evden farklı olarak kabul edilir. Daha geçicidir, yere daha hafif oturur

Savaşın yıkılması, sonrasında mahremiyetler, tekrarlayan depremler, toprak sıkıntısı gibi sert şartlardan büyüdüler, ancak genellikle kendi başlarına gönüllü zorluklar eklemeyi seçtiler. Odaların avlularla ayrıldığı evler vardır, öyle ki kendinizi birbirinden geçmek için havaya maruz bırakmak zorunda kalırsınız ya da kullanılmayan boşlukların halihazırda sıkışık yerlere sokulması veya normal gizlilik, rahatlık, rahatlık beklentilerinin olduğu yerler vardır. yurttaşlık, güzellik ve barınak, dikkatli bir şekilde kasıtlı ancak tamamen açıklanmayan nedenlerle meydan okuyor.

Sonra tam boyutlu inşaatlar, kulübe oturtmalar ve beyaz kutular, biri geleneksel zanaatın kendine has bir eseri olan, diğeri 2005 evinin Pritzker ödüllü tarafından yeniden yaratılması. İkincisi, mahkemelerin birbirine bağladığı, burada kitabını, müziğini, filmlerini ve sahibinin hayatını hatırlatan kişisel eşyalarla yeniden yarattığı bir dizi küçük pavyon olarak algılanıyor. Aydınlatma gündüz ve gece döngüsünü taklit ederek yükselir ve düşer, 60 dakikaya çıkar. Karanlık olduğu zaman binanın dışına karşı çıkarılan filmleri görebilirsiniz; bu onun yapmayı sevdiği bir şeydir. Diğer malzeme sınırlandırıldığı kadar sürükleyicidir ve orijinalin alternatif bir versiyonunu oluşturmak yerine alternatif bir versiyonunu oluşturur.

The Olympic Stadium, Berlin, Germany

Asya’nın farklı bölgelerinin mimarisi, Avrupa’nınkinden farklı çizgiler boyunca gelişmiştir; Budist, Hindu ve Sih mimarisinin her biri farklı özelliklere sahiptir. Özellikle Budist mimarisi, büyük bölgesel çeşitlilik gösterdi. MÖ 3. yy’da gelişen Hindu tapınağı mimarisi, Shastras’ta ortaya konan kavramlarla yönetilmekte ve makro kozmos ve mikrokozmosu ifade etmekle ilgilenmektedir. Birçok Asya ülkesinde, pantheistik din, doğal manzarayı geliştirmek için özel olarak tasarlanmış mimari formlara yol açmıştır.

Bilimsel alanlarda ortaya çıkan bilgi birikimi ve yeni malzeme ve teknolojinin yükselişiyle, mimarlık ve mühendislik ayrılmaya başladı ve mimar, genellikle bina tasarımının teknik yönleri pahasına estetik ve hümanist yönlere odaklanmaya başladı. Çağdaş ahlâkı tatmin etmek için bir bina, malzemelerinin üretimi, çevresindeki alanın doğal ve yapılı çevresi üzerindeki etkisi ve sürdürülebilir olmayan güç kaynaklarına yaptığı talepler açısından çevre dostu olacak şekilde inşa edilmelidir. ısıtma, soğutma, su ve atık yönetimi ve aydınlatma için.

20. yüzyılın sonlarında, hem yapı hem de işlev pusulasına dahil olanlara, sürdürülebilirliğin dikkate alınması, dolayısıyla sürdürülebilir mimariye yeni bir kavram eklendi.

Binalarımızı şekillendiriyoruz; ondan sonra onlar bizi şekillendirir.

Peyzaj mimarlığı, çevre, sosyal-davranışsal veya estetik sonuçlara ulaşmak için açık alanların, işaretlerin ve yapıların tasarımıdır. Peyzajdaki mevcut sosyal, ekolojik ve toprak koşullarının ve süreçlerinin sistematik olarak incelenmesini ve istenen sonucu üretecek olan müdahalelerin tasarımını içerir.

Yo Photo of a Skyscraper

Bir sistem mimarisi, tüm sistemi uygulamak için birlikte çalışacak sistem bileşenlerini içerebilir. Dilleri sistem mimarisini tanımlamak için resmileştirme çabaları olmuştur, toplu olarak bunlara mimari açıklama dilleri (ADL’ler) denir.

İş mimarisi “kuruluşun ortak bir anlayışını sağlayan ve stratejik hedefleri ve taktik talepleri hizalamak için kullanılan işletmenin planı” olarak tanımlanır. Ticari mimariyi geliştiren ve sürdüren insanlar ticari mimarlar olarak bilinir.

Sanatsal uğruna (mimari) formalizmin anlamını sanatla sınırlamak sadece gerici değildir; aynı zamanda kusursuz bir özgünlük arayışı da olabilir, sadece araçsallığı bozar. “Modern mimarları etkileyen felsefeler ve yapı tasarımına yaklaşımları rasyonalizm, ampiriklik, yapısalcılık, postyapısalcılık ve fenomenolojidir.

Ayrıca, genellikle zengin müşterilerle ilgilenen ve ağırlıklı olarak Neo Gotik veya İskoç Baronial tarzlarında yaratılan Büyük Britanya’nın birçok ülke evi tarafından yazılan, genellikle tarihsel prototiplerden elde edilen görsel niteliklere yoğunlaşan “beyefendi mimarının” yükselişi de vardı.

Ormanlar Tanrı’nın ilk tapınaklarıydı ve ormanlarda erkekler ilk mimari fikirlerini kavradılar.

1980’lerden bu yana, binaların karmaşıklığı artmaya başladığında (yapısal sistemler, hizmetler, enerji ve teknolojiler açısından), mimarlık alanı her proje türü, teknolojik uzmanlık ya da proje teslim yöntemleri için uzmanlık alanlarıyla çok disiplinli hale geldi. Buna ek olarak, ‘tasarım’ mimarının, projenin gerekli standartları karşılamasını ve sorumluluk meseleleriyle ilgilenmesini sağlayan ‘proje’ mimarından ayrılması artmıştır.

Golden Gate Bridge, USA

Herhangi bir büyük binanın tasarımı için hazırlık süreçleri gittikçe daha karmaşık hale geldi ve dayanıklılık, sürdürülebilirlik, kalite, para ve yerel yasalara uygunluk gibi konularda ön incelemeler gerektiriyor.

Giysilere ihtiyacımız olduğu için evlere ihtiyacımız var, mimarlık modayı teşvik ediyor. İkisine de ihtiyaç duymak açlık ve susuzluk gibidir…

Büyük bir yapı, artık bir kişinin tasarımı olamaz, ancak birçok kişinin işi olmalıdır. Modernizm ve Postmodernizm, başarılı mimarlığın bireyciler tarafından kişisel, felsefi ya da estetik bir arayış olmadığını düşünen mimarlık mesleğinin bazı üyeleri tarafından eleştirildi; aksine, insanların günlük ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalı ve tasarım, davranışsal, çevresel ve sosyal bilimler çalışmaları ile bilgilendirilerek yaşanabilir ortamlar yaratmak için teknolojiyi kullanmalıdır. Bilişsel mimari, insan zihninin yapısı hakkında bir teoriye işaret edebilir. Bilişsel bir mimarinin temel hedeflerinden biri, bilişsel psikolojinin çeşitli sonuçlarını kapsamlı bir bilgisayar modelinde özetlemektir.

Photo of a skyscraper, building, architecture

Yeşil bina sürdürülebilir tasarım ilkelerini karşılamaya çalışan bina sayısında bir hızlanma olmuştur.

Çevresel sürdürülebilirlik, mimarlık mesleği üzerinde derin bir etkisi olan temel bir sorun haline gelmiştir. Binaların finanse edilmesini destekleyen birçok geliştirici, öncelikli olarak anında maliyete dayalı çözümler yerine, çevresel açıdan sürdürülebilir tasarımın kolaylaştırılmasını teşvik etmek için eğitilmiştir. Bunun ana örnekleri pasif güneş bina tasarımında, daha yeşil çatı tasarımlarında, biyolojik olarak parçalanabilen materyallerde ve bir yapının enerji kullanımına daha fazla dikkat edilmesinde bulunabilir.

Kurumsal mimarlık, organizasyonlara stratejilerini uygulamak için gerekli olan iş, bilgi, süreç ve teknoloji değişiklikleri konusunda rehberlik etmek için mimarlık ilkeleri ve uygulamalarını uygular. Bu uygulamalar, bir işletmenin bu değişiklikleri tanımlamak, motive etmek ve başarmak için çeşitli yönlerini kullanır. “İşletme mimarisi uygulayıcıları, işletme mimarları, işletme yapısı ve süreçlerinin analizini yapmaktan sorumludur ve genellikle bilgilerden sonuç çıkarmaya çağrılırlar. işletme mimarisinin amaçlarına yönelik olarak toplanır: etkinlik, verimlilik, çeviklik ve dayanıklılık.

Studio Libeskind Unveils a Twisting, Tree-Covered Skyscraper for Toulouse

Building first evolved out of the dynamics between needs (shelter, security, worship, etc.) and means (available building materials and attendant skills). As human cultures developed and knowledge began to be formalized through oral traditions and practices, building became a craft, and “architecture” is the name given to the most highly formalized and respected versions of that craft.

It is widely assumed that architectural success was the product of a process of trial and error, with progressively less trial and more replication as the results of the process proved increasingly satisfactory. What is termed vernacular architecture continues to be produced in many parts of the world. Indeed, vernacular buildings make up most of the built world that people experience every day. Early human settlements were mostly rural. Due to a surplus in production the economy began to expand resulting in urbanization thus creating urban areas which grew and evolved very rapidly in some cases, such as that of Anatolia and Mohenjo Daro of the Indus Valley Civilization in modern-day Pakistan.

“A house in Japan is considered differently from one in Europe. It is more transient, sits more lightly on the ground”

They grew out of harsh conditions the devastation of war, privations of the aftermath, recurrent earthquakes, shortage of land but then often chose to add voluntary challenges of their own. There are houses where the rooms are separated by courtyards, such that you have to expose yourself to the weather to pass from one to another, or where unusable voids are inserted into already cramped locations, or where normal expectations of privacy, comfort, cosiness, domesticity, beauty and shelter are, with careful deliberation but for reasons not completely explained, challenged.

Then there are the full-sized constructions, the hut-on-stilts and the white boxes, one the work of the idiosyncratic reviver of traditional craft, the other a recreation of the house of 2005 by the Pritzker prize winner. The latter is conceived as a series of small pavilions connected by courts, recreated here with books, music, films and personal objects recalling the life of its owner. Lighting rises and falls in imitation of the cycle of day and night, accelerated to 60 minutes. When it is darker you can see films projected against the exterior of the building, which is something he likes to do. It is as immersive as the other material is restrained, creating an alternate version of the original rather than a perfect simulacrum.

The Olympic Stadium, Berlin, Germany

The architecture of different parts of Asia developed along different lines from that of Europe; Buddhist, Hindu and Sikh architecture each having different characteristics. Buddhist architecture, in particular, showed great regional diversity. Hindu temple architecture, which developed around the 3rd century BCE, is governed by concepts laid down in the Shastras, and is concerned with expressing the macrocosm and the microcosm. In many Asian countries, pantheistic religion led to architectural forms that were designed specifically to enhance the natural landscape.

With the emerging knowledge in scientific fields and the rise of new materials and technology, architecture and engineering began to separate, and the architect began to concentrate on aesthetics and the humanist aspects, often at the expense of technical aspects of building design. To satisfy the contemporary ethos a building should be constructed in a manner which is environmentally friendly in terms of the production of its materials, its impact upon the natural and built environment of its surrounding area and the demands that it makes upon non-sustainable power sources for heating, cooling, water and waste management and lighting.

In the late 20th century a new concept was added to those included in the compass of both structure and function, the consideration of sustainability, hence sustainable architecture.

We shape our buildings; thereafter they shape us.

Landscape architecture is the design of outdoor public areas, landmarks, and structures to achieve environmental, social-behavioral, or aesthetic outcomes. It involves the systematic investigation of existing social, ecological, and soil conditions and processes in the landscape, and the design of interventions that will produce the desired outcome.

Yo Photo of a Skyscraper

A system architecture can comprise system components that will work together to implement the overall system. There have been efforts to formalize languages to describe system architecture, collectively these are called architecture description languages (ADLs).

Business architecture is defined as “a blueprint of the enterprise that provides a common understanding of the organization and is used to align strategic objectives and tactical demands.” People who develop and maintain business architecture are known as business architects.

To restrict the meaning of (architectural) formalism to art for art’s sake is not only reactionary; it can also be a purposeless quest for perfection or originality which degrades form into a mere instrumentality”. Among the philosophies that have influenced modern architects and their approach to building design are rationalism, empiricism, structuralism, poststructuralism, and phenomenology.

There was also the rise of the “gentleman architect” who usually dealt with wealthy clients and concentrated predominantly on visual qualities derived usually from historical prototypes, typified by the many country houses of Great Britain that were created in the Neo Gothic or Scottish Baronial styles.

Forests were the first temples of God and in forests men grasped their first idea of architecture.

Since the 1980s, as the complexity of buildings began to increase (in terms of structural systems, services, energy and technologies), the field of architecture became multi-disciplinary with specializations for each project type, technological expertise or project delivery methods. In addition, there has been an increased separation of the ‘design’ architect from the ‘project’ architect who ensures that the project meets the required standards and deals with matters of liability.

Golden Gate Bridge, USA

The preparatory processes for the design of any large building have become increasingly complicated, and require preliminary studies of such matters as durability, sustainability, quality, money, and compliance with local laws.

We need houses as we need clothes, architecture stimulates fashion. It is like hunger and thirst you need them both.

A large structure can no longer be the design of one person but must be the work of many. Modernism and Postmodernism have been criticised by some members of the architectural profession who feel that successful architecture is not a personal, philosophical, or aesthetic pursuit by individualists; rather it has to consider everyday needs of people and use technology to create liveable environments, with the design process being informed by studies of behavioral, environmental, and social sciences. Cognitive architecture can refer to a theory about the structure of the human mind. One of the main goals of a cognitive architecture is to summarize the various results of cognitive psychology in a comprehensive computer model.

Photo of a skyscraper, building, architecture

There has been an acceleration in the number of buildings which seek to meet green building sustainable design principles.

Environmental sustainability has become a mainstream issue, with profound effect on the architectural profession. Many developers, those who support the financing of buildings, have become educated to encourage the facilitation of environmentally sustainable design, rather than solutions based primarily on immediate cost. Major examples of this can be found in passive solar building design, greener roof designs, biodegradable materials, and more attention to a structure’s energy usage.

Enterprise architecture applies architecture principles and practices to guide organizations through the business, information, process, and technology changes necessary to execute their strategies. These practices utilize the various aspects of an enterprise to identify, motivate, and achieve these changes.” Practitioners of enterprise architecture, enterprise architects, are responsible for performing the analysis of business structure and processes and are often called upon to draw conclusions from the information collected to address the goals of enterprise architecture: effectiveness, efficiency, agility, and durability.

Desert Home Built from Volcanic Stone. Contrasts with White Stucco in Texas

Building first evolved out of the dynamics between needs (shelter, security, worship, etc.) and means (available building materials and attendant skills). As human cultures developed and knowledge began to be formalized through oral traditions and practices, building became a craft, and “architecture” is the name given to the most highly formalized and respected versions of that craft.

It is widely assumed that architectural success was the product of a process of trial and error, with progressively less trial and more replication as the results of the process proved increasingly satisfactory. What is termed vernacular architecture continues to be produced in many parts of the world. Indeed, vernacular buildings make up most of the built world that people experience every day. Early human settlements were mostly rural. Due to a surplus in production the economy began to expand resulting in urbanization thus creating urban areas which grew and evolved very rapidly in some cases, such as that of Anatolia and Mohenjo Daro of the Indus Valley Civilization in modern-day Pakistan.

“A house in Japan is considered differently from one in Europe. It is more transient, sits more lightly on the ground”

They grew out of harsh conditions the devastation of war, privations of the aftermath, recurrent earthquakes, shortage of land but then often chose to add voluntary challenges of their own. There are houses where the rooms are separated by courtyards, such that you have to expose yourself to the weather to pass from one to another, or where unusable voids are inserted into already cramped locations, or where normal expectations of privacy, comfort, cosiness, domesticity, beauty and shelter are, with careful deliberation but for reasons not completely explained, challenged.

Then there are the full-sized constructions, the hut-on-stilts and the white boxes, one the work of the idiosyncratic reviver of traditional craft, the other a recreation of the house of 2005 by the Pritzker prize winner. The latter is conceived as a series of small pavilions connected by courts, recreated here with books, music, films and personal objects recalling the life of its owner. Lighting rises and falls in imitation of the cycle of day and night, accelerated to 60 minutes. When it is darker you can see films projected against the exterior of the building, which is something he likes to do. It is as immersive as the other material is restrained, creating an alternate version of the original rather than a perfect simulacrum.

The Olympic Stadium, Berlin, Germany

The architecture of different parts of Asia developed along different lines from that of Europe; Buddhist, Hindu and Sikh architecture each having different characteristics. Buddhist architecture, in particular, showed great regional diversity. Hindu temple architecture, which developed around the 3rd century BCE, is governed by concepts laid down in the Shastras, and is concerned with expressing the macrocosm and the microcosm. In many Asian countries, pantheistic religion led to architectural forms that were designed specifically to enhance the natural landscape.

With the emerging knowledge in scientific fields and the rise of new materials and technology, architecture and engineering began to separate, and the architect began to concentrate on aesthetics and the humanist aspects, often at the expense of technical aspects of building design. To satisfy the contemporary ethos a building should be constructed in a manner which is environmentally friendly in terms of the production of its materials, its impact upon the natural and built environment of its surrounding area and the demands that it makes upon non-sustainable power sources for heating, cooling, water and waste management and lighting.

In the late 20th century a new concept was added to those included in the compass of both structure and function, the consideration of sustainability, hence sustainable architecture.

We shape our buildings; thereafter they shape us.

Landscape architecture is the design of outdoor public areas, landmarks, and structures to achieve environmental, social-behavioral, or aesthetic outcomes. It involves the systematic investigation of existing social, ecological, and soil conditions and processes in the landscape, and the design of interventions that will produce the desired outcome.

Yo Photo of a Skyscraper

A system architecture can comprise system components that will work together to implement the overall system. There have been efforts to formalize languages to describe system architecture, collectively these are called architecture description languages (ADLs).

Business architecture is defined as “a blueprint of the enterprise that provides a common understanding of the organization and is used to align strategic objectives and tactical demands.” People who develop and maintain business architecture are known as business architects.

To restrict the meaning of (architectural) formalism to art for art’s sake is not only reactionary; it can also be a purposeless quest for perfection or originality which degrades form into a mere instrumentality”. Among the philosophies that have influenced modern architects and their approach to building design are rationalism, empiricism, structuralism, poststructuralism, and phenomenology.

There was also the rise of the “gentleman architect” who usually dealt with wealthy clients and concentrated predominantly on visual qualities derived usually from historical prototypes, typified by the many country houses of Great Britain that were created in the Neo Gothic or Scottish Baronial styles.

Forests were the first temples of God and in forests men grasped their first idea of architecture.

Since the 1980s, as the complexity of buildings began to increase (in terms of structural systems, services, energy and technologies), the field of architecture became multi-disciplinary with specializations for each project type, technological expertise or project delivery methods. In addition, there has been an increased separation of the ‘design’ architect from the ‘project’ architect who ensures that the project meets the required standards and deals with matters of liability.

Golden Gate Bridge, USA

The preparatory processes for the design of any large building have become increasingly complicated, and require preliminary studies of such matters as durability, sustainability, quality, money, and compliance with local laws.

We need houses as we need clothes, architecture stimulates fashion. It is like hunger and thirst you need them both.

A large structure can no longer be the design of one person but must be the work of many. Modernism and Postmodernism have been criticised by some members of the architectural profession who feel that successful architecture is not a personal, philosophical, or aesthetic pursuit by individualists; rather it has to consider everyday needs of people and use technology to create liveable environments, with the design process being informed by studies of behavioral, environmental, and social sciences. Cognitive architecture can refer to a theory about the structure of the human mind. One of the main goals of a cognitive architecture is to summarize the various results of cognitive psychology in a comprehensive computer model.

Photo of a skyscraper, building, architecture

There has been an acceleration in the number of buildings which seek to meet green building sustainable design principles.

Environmental sustainability has become a mainstream issue, with profound effect on the architectural profession. Many developers, those who support the financing of buildings, have become educated to encourage the facilitation of environmentally sustainable design, rather than solutions based primarily on immediate cost. Major examples of this can be found in passive solar building design, greener roof designs, biodegradable materials, and more attention to a structure’s energy usage.

Enterprise architecture applies architecture principles and practices to guide organizations through the business, information, process, and technology changes necessary to execute their strategies. These practices utilize the various aspects of an enterprise to identify, motivate, and achieve these changes.” Practitioners of enterprise architecture, enterprise architects, are responsible for performing the analysis of business structure and processes and are often called upon to draw conclusions from the information collected to address the goals of enterprise architecture: effectiveness, efficiency, agility, and durability.

Rustic Mountain Home In A Breathtaking Landscape

Building first evolved out of the dynamics between needs (shelter, security, worship, etc.) and means (available building materials and attendant skills). As human cultures developed and knowledge began to be formalized through oral traditions and practices, building became a craft, and “architecture” is the name given to the most highly formalized and respected versions of that craft.

It is widely assumed that architectural success was the product of a process of trial and error, with progressively less trial and more replication as the results of the process proved increasingly satisfactory. What is termed vernacular architecture continues to be produced in many parts of the world. Indeed, vernacular buildings make up most of the built world that people experience every day. Early human settlements were mostly rural. Due to a surplus in production the economy began to expand resulting in urbanization thus creating urban areas which grew and evolved very rapidly in some cases, such as that of Anatolia and Mohenjo Daro of the Indus Valley Civilization in modern-day Pakistan.

“A house in Japan is considered differently from one in Europe. It is more transient, sits more lightly on the ground”

They grew out of harsh conditions the devastation of war, privations of the aftermath, recurrent earthquakes, shortage of land but then often chose to add voluntary challenges of their own. There are houses where the rooms are separated by courtyards, such that you have to expose yourself to the weather to pass from one to another, or where unusable voids are inserted into already cramped locations, or where normal expectations of privacy, comfort, cosiness, domesticity, beauty and shelter are, with careful deliberation but for reasons not completely explained, challenged.

Then there are the full-sized constructions, the hut-on-stilts and the white boxes, one the work of the idiosyncratic reviver of traditional craft, the other a recreation of the house of 2005 by the Pritzker prize winner. The latter is conceived as a series of small pavilions connected by courts, recreated here with books, music, films and personal objects recalling the life of its owner. Lighting rises and falls in imitation of the cycle of day and night, accelerated to 60 minutes. When it is darker you can see films projected against the exterior of the building, which is something he likes to do. It is as immersive as the other material is restrained, creating an alternate version of the original rather than a perfect simulacrum.

The Olympic Stadium, Berlin, Germany

The architecture of different parts of Asia developed along different lines from that of Europe; Buddhist, Hindu and Sikh architecture each having different characteristics. Buddhist architecture, in particular, showed great regional diversity. Hindu temple architecture, which developed around the 3rd century BCE, is governed by concepts laid down in the Shastras, and is concerned with expressing the macrocosm and the microcosm. In many Asian countries, pantheistic religion led to architectural forms that were designed specifically to enhance the natural landscape.

With the emerging knowledge in scientific fields and the rise of new materials and technology, architecture and engineering began to separate, and the architect began to concentrate on aesthetics and the humanist aspects, often at the expense of technical aspects of building design. To satisfy the contemporary ethos a building should be constructed in a manner which is environmentally friendly in terms of the production of its materials, its impact upon the natural and built environment of its surrounding area and the demands that it makes upon non-sustainable power sources for heating, cooling, water and waste management and lighting.

In the late 20th century a new concept was added to those included in the compass of both structure and function, the consideration of sustainability, hence sustainable architecture.

We shape our buildings; thereafter they shape us.

Landscape architecture is the design of outdoor public areas, landmarks, and structures to achieve environmental, social-behavioral, or aesthetic outcomes. It involves the systematic investigation of existing social, ecological, and soil conditions and processes in the landscape, and the design of interventions that will produce the desired outcome.

Yo Photo of a Skyscraper

A system architecture can comprise system components that will work together to implement the overall system. There have been efforts to formalize languages to describe system architecture, collectively these are called architecture description languages (ADLs).

Business architecture is defined as “a blueprint of the enterprise that provides a common understanding of the organization and is used to align strategic objectives and tactical demands.” People who develop and maintain business architecture are known as business architects.

To restrict the meaning of (architectural) formalism to art for art’s sake is not only reactionary; it can also be a purposeless quest for perfection or originality which degrades form into a mere instrumentality”. Among the philosophies that have influenced modern architects and their approach to building design are rationalism, empiricism, structuralism, poststructuralism, and phenomenology.

There was also the rise of the “gentleman architect” who usually dealt with wealthy clients and concentrated predominantly on visual qualities derived usually from historical prototypes, typified by the many country houses of Great Britain that were created in the Neo Gothic or Scottish Baronial styles.

Forests were the first temples of God and in forests men grasped their first idea of architecture.

Since the 1980s, as the complexity of buildings began to increase (in terms of structural systems, services, energy and technologies), the field of architecture became multi-disciplinary with specializations for each project type, technological expertise or project delivery methods. In addition, there has been an increased separation of the ‘design’ architect from the ‘project’ architect who ensures that the project meets the required standards and deals with matters of liability.

Golden Gate Bridge, USA

The preparatory processes for the design of any large building have become increasingly complicated, and require preliminary studies of such matters as durability, sustainability, quality, money, and compliance with local laws.

We need houses as we need clothes, architecture stimulates fashion. It is like hunger and thirst you need them both.

A large structure can no longer be the design of one person but must be the work of many. Modernism and Postmodernism have been criticised by some members of the architectural profession who feel that successful architecture is not a personal, philosophical, or aesthetic pursuit by individualists; rather it has to consider everyday needs of people and use technology to create liveable environments, with the design process being informed by studies of behavioral, environmental, and social sciences. Cognitive architecture can refer to a theory about the structure of the human mind. One of the main goals of a cognitive architecture is to summarize the various results of cognitive psychology in a comprehensive computer model.

Photo of a skyscraper, building, architecture

There has been an acceleration in the number of buildings which seek to meet green building sustainable design principles.

Environmental sustainability has become a mainstream issue, with profound effect on the architectural profession. Many developers, those who support the financing of buildings, have become educated to encourage the facilitation of environmentally sustainable design, rather than solutions based primarily on immediate cost. Major examples of this can be found in passive solar building design, greener roof designs, biodegradable materials, and more attention to a structure’s energy usage.

Enterprise architecture applies architecture principles and practices to guide organizations through the business, information, process, and technology changes necessary to execute their strategies. These practices utilize the various aspects of an enterprise to identify, motivate, and achieve these changes.” Practitioners of enterprise architecture, enterprise architects, are responsible for performing the analysis of business structure and processes and are often called upon to draw conclusions from the information collected to address the goals of enterprise architecture: effectiveness, efficiency, agility, and durability.

Amazing Mountain Chalet Overlooking The Alps

Building first evolved out of the dynamics between needs (shelter, security, worship, etc.) and means (available building materials and attendant skills). As human cultures developed and knowledge began to be formalized through oral traditions and practices, building became a craft, and “architecture” is the name given to the most highly formalized and respected versions of that craft.

It is widely assumed that architectural success was the product of a process of trial and error, with progressively less trial and more replication as the results of the process proved increasingly satisfactory. What is termed vernacular architecture continues to be produced in many parts of the world. Indeed, vernacular buildings make up most of the built world that people experience every day. Early human settlements were mostly rural. Due to a surplus in production the economy began to expand resulting in urbanization thus creating urban areas which grew and evolved very rapidly in some cases, such as that of Anatolia and Mohenjo Daro of the Indus Valley Civilization in modern-day Pakistan.

“A house in Japan is considered differently from one in Europe. It is more transient, sits more lightly on the ground”

They grew out of harsh conditions the devastation of war, privations of the aftermath, recurrent earthquakes, shortage of land but then often chose to add voluntary challenges of their own. There are houses where the rooms are separated by courtyards, such that you have to expose yourself to the weather to pass from one to another, or where unusable voids are inserted into already cramped locations, or where normal expectations of privacy, comfort, cosiness, domesticity, beauty and shelter are, with careful deliberation but for reasons not completely explained, challenged.

Then there are the full-sized constructions, the hut-on-stilts and the white boxes, one the work of the idiosyncratic reviver of traditional craft, the other a recreation of the house of 2005 by the Pritzker prize winner. The latter is conceived as a series of small pavilions connected by courts, recreated here with books, music, films and personal objects recalling the life of its owner. Lighting rises and falls in imitation of the cycle of day and night, accelerated to 60 minutes. When it is darker you can see films projected against the exterior of the building, which is something he likes to do. It is as immersive as the other material is restrained, creating an alternate version of the original rather than a perfect simulacrum.

The Olympic Stadium, Berlin, Germany

The architecture of different parts of Asia developed along different lines from that of Europe; Buddhist, Hindu and Sikh architecture each having different characteristics. Buddhist architecture, in particular, showed great regional diversity. Hindu temple architecture, which developed around the 3rd century BCE, is governed by concepts laid down in the Shastras, and is concerned with expressing the macrocosm and the microcosm. In many Asian countries, pantheistic religion led to architectural forms that were designed specifically to enhance the natural landscape.

With the emerging knowledge in scientific fields and the rise of new materials and technology, architecture and engineering began to separate, and the architect began to concentrate on aesthetics and the humanist aspects, often at the expense of technical aspects of building design. To satisfy the contemporary ethos a building should be constructed in a manner which is environmentally friendly in terms of the production of its materials, its impact upon the natural and built environment of its surrounding area and the demands that it makes upon non-sustainable power sources for heating, cooling, water and waste management and lighting.

In the late 20th century a new concept was added to those included in the compass of both structure and function, the consideration of sustainability, hence sustainable architecture.

We shape our buildings; thereafter they shape us.

Landscape architecture is the design of outdoor public areas, landmarks, and structures to achieve environmental, social-behavioral, or aesthetic outcomes. It involves the systematic investigation of existing social, ecological, and soil conditions and processes in the landscape, and the design of interventions that will produce the desired outcome.

Yo Photo of a Skyscraper

A system architecture can comprise system components that will work together to implement the overall system. There have been efforts to formalize languages to describe system architecture, collectively these are called architecture description languages (ADLs).

Business architecture is defined as “a blueprint of the enterprise that provides a common understanding of the organization and is used to align strategic objectives and tactical demands.” People who develop and maintain business architecture are known as business architects.

To restrict the meaning of (architectural) formalism to art for art’s sake is not only reactionary; it can also be a purposeless quest for perfection or originality which degrades form into a mere instrumentality”. Among the philosophies that have influenced modern architects and their approach to building design are rationalism, empiricism, structuralism, poststructuralism, and phenomenology.

There was also the rise of the “gentleman architect” who usually dealt with wealthy clients and concentrated predominantly on visual qualities derived usually from historical prototypes, typified by the many country houses of Great Britain that were created in the Neo Gothic or Scottish Baronial styles.

Forests were the first temples of God and in forests men grasped their first idea of architecture.

Since the 1980s, as the complexity of buildings began to increase (in terms of structural systems, services, energy and technologies), the field of architecture became multi-disciplinary with specializations for each project type, technological expertise or project delivery methods. In addition, there has been an increased separation of the ‘design’ architect from the ‘project’ architect who ensures that the project meets the required standards and deals with matters of liability.

Golden Gate Bridge, USA

The preparatory processes for the design of any large building have become increasingly complicated, and require preliminary studies of such matters as durability, sustainability, quality, money, and compliance with local laws.

We need houses as we need clothes, architecture stimulates fashion. It is like hunger and thirst you need them both.

A large structure can no longer be the design of one person but must be the work of many. Modernism and Postmodernism have been criticised by some members of the architectural profession who feel that successful architecture is not a personal, philosophical, or aesthetic pursuit by individualists; rather it has to consider everyday needs of people and use technology to create liveable environments, with the design process being informed by studies of behavioral, environmental, and social sciences. Cognitive architecture can refer to a theory about the structure of the human mind. One of the main goals of a cognitive architecture is to summarize the various results of cognitive psychology in a comprehensive computer model.

Photo of a skyscraper, building, architecture

There has been an acceleration in the number of buildings which seek to meet green building sustainable design principles.

Environmental sustainability has become a mainstream issue, with profound effect on the architectural profession. Many developers, those who support the financing of buildings, have become educated to encourage the facilitation of environmentally sustainable design, rather than solutions based primarily on immediate cost. Major examples of this can be found in passive solar building design, greener roof designs, biodegradable materials, and more attention to a structure’s energy usage.

Enterprise architecture applies architecture principles and practices to guide organizations through the business, information, process, and technology changes necessary to execute their strategies. These practices utilize the various aspects of an enterprise to identify, motivate, and achieve these changes.” Practitioners of enterprise architecture, enterprise architects, are responsible for performing the analysis of business structure and processes and are often called upon to draw conclusions from the information collected to address the goals of enterprise architecture: effectiveness, efficiency, agility, and durability.

Take a Peak at this Outstanding Swedish Villa House with Modern Garden at Night Time

Building first evolved out of the dynamics between needs (shelter, security, worship, etc.) and means (available building materials and attendant skills). As human cultures developed and knowledge began to be formalized through oral traditions and practices, building became a craft, and “architecture” is the name given to the most highly formalized and respected versions of that craft.

It is widely assumed that architectural success was the product of a process of trial and error, with progressively less trial and more replication as the results of the process proved increasingly satisfactory. What is termed vernacular architecture continues to be produced in many parts of the world. Indeed, vernacular buildings make up most of the built world that people experience every day. Early human settlements were mostly rural. Due to a surplus in production the economy began to expand resulting in urbanization thus creating urban areas which grew and evolved very rapidly in some cases, such as that of Anatolia and Mohenjo Daro of the Indus Valley Civilization in modern-day Pakistan.

“A house in Japan is considered differently from one in Europe. It is more transient, sits more lightly on the ground”

They grew out of harsh conditions the devastation of war, privations of the aftermath, recurrent earthquakes, shortage of land but then often chose to add voluntary challenges of their own. There are houses where the rooms are separated by courtyards, such that you have to expose yourself to the weather to pass from one to another, or where unusable voids are inserted into already cramped locations, or where normal expectations of privacy, comfort, cosiness, domesticity, beauty and shelter are, with careful deliberation but for reasons not completely explained, challenged.

Then there are the full-sized constructions, the hut-on-stilts and the white boxes, one the work of the idiosyncratic reviver of traditional craft, the other a recreation of the house of 2005 by the Pritzker prize winner. The latter is conceived as a series of small pavilions connected by courts, recreated here with books, music, films and personal objects recalling the life of its owner. Lighting rises and falls in imitation of the cycle of day and night, accelerated to 60 minutes. When it is darker you can see films projected against the exterior of the building, which is something he likes to do. It is as immersive as the other material is restrained, creating an alternate version of the original rather than a perfect simulacrum.

The Olympic Stadium, Berlin, Germany

The architecture of different parts of Asia developed along different lines from that of Europe; Buddhist, Hindu and Sikh architecture each having different characteristics. Buddhist architecture, in particular, showed great regional diversity. Hindu temple architecture, which developed around the 3rd century BCE, is governed by concepts laid down in the Shastras, and is concerned with expressing the macrocosm and the microcosm. In many Asian countries, pantheistic religion led to architectural forms that were designed specifically to enhance the natural landscape.

With the emerging knowledge in scientific fields and the rise of new materials and technology, architecture and engineering began to separate, and the architect began to concentrate on aesthetics and the humanist aspects, often at the expense of technical aspects of building design. To satisfy the contemporary ethos a building should be constructed in a manner which is environmentally friendly in terms of the production of its materials, its impact upon the natural and built environment of its surrounding area and the demands that it makes upon non-sustainable power sources for heating, cooling, water and waste management and lighting.

In the late 20th century a new concept was added to those included in the compass of both structure and function, the consideration of sustainability, hence sustainable architecture.

We shape our buildings; thereafter they shape us.

Landscape architecture is the design of outdoor public areas, landmarks, and structures to achieve environmental, social-behavioral, or aesthetic outcomes. It involves the systematic investigation of existing social, ecological, and soil conditions and processes in the landscape, and the design of interventions that will produce the desired outcome.

Yo Photo of a Skyscraper

A system architecture can comprise system components that will work together to implement the overall system. There have been efforts to formalize languages to describe system architecture, collectively these are called architecture description languages (ADLs).

Business architecture is defined as “a blueprint of the enterprise that provides a common understanding of the organization and is used to align strategic objectives and tactical demands.” People who develop and maintain business architecture are known as business architects.

To restrict the meaning of (architectural) formalism to art for art’s sake is not only reactionary; it can also be a purposeless quest for perfection or originality which degrades form into a mere instrumentality”. Among the philosophies that have influenced modern architects and their approach to building design are rationalism, empiricism, structuralism, poststructuralism, and phenomenology.

There was also the rise of the “gentleman architect” who usually dealt with wealthy clients and concentrated predominantly on visual qualities derived usually from historical prototypes, typified by the many country houses of Great Britain that were created in the Neo Gothic or Scottish Baronial styles.

Forests were the first temples of God and in forests men grasped their first idea of architecture.

Since the 1980s, as the complexity of buildings began to increase (in terms of structural systems, services, energy and technologies), the field of architecture became multi-disciplinary with specializations for each project type, technological expertise or project delivery methods. In addition, there has been an increased separation of the ‘design’ architect from the ‘project’ architect who ensures that the project meets the required standards and deals with matters of liability.

Golden Gate Bridge, USA

The preparatory processes for the design of any large building have become increasingly complicated, and require preliminary studies of such matters as durability, sustainability, quality, money, and compliance with local laws.

We need houses as we need clothes, architecture stimulates fashion. It is like hunger and thirst you need them both.

A large structure can no longer be the design of one person but must be the work of many. Modernism and Postmodernism have been criticised by some members of the architectural profession who feel that successful architecture is not a personal, philosophical, or aesthetic pursuit by individualists; rather it has to consider everyday needs of people and use technology to create liveable environments, with the design process being informed by studies of behavioral, environmental, and social sciences. Cognitive architecture can refer to a theory about the structure of the human mind. One of the main goals of a cognitive architecture is to summarize the various results of cognitive psychology in a comprehensive computer model.

Photo of a skyscraper, building, architecture

There has been an acceleration in the number of buildings which seek to meet green building sustainable design principles.

Environmental sustainability has become a mainstream issue, with profound effect on the architectural profession. Many developers, those who support the financing of buildings, have become educated to encourage the facilitation of environmentally sustainable design, rather than solutions based primarily on immediate cost. Major examples of this can be found in passive solar building design, greener roof designs, biodegradable materials, and more attention to a structure’s energy usage.

Enterprise architecture applies architecture principles and practices to guide organizations through the business, information, process, and technology changes necessary to execute their strategies. These practices utilize the various aspects of an enterprise to identify, motivate, and achieve these changes.” Practitioners of enterprise architecture, enterprise architects, are responsible for performing the analysis of business structure and processes and are often called upon to draw conclusions from the information collected to address the goals of enterprise architecture: effectiveness, efficiency, agility, and durability.

Classic Farmhouse Aesthetics Meet Modern Refinement

Building first evolved out of the dynamics between needs (shelter, security, worship, etc.) and means (available building materials and attendant skills). As human cultures developed and knowledge began to be formalized through oral traditions and practices, building became a craft, and “architecture” is the name given to the most highly formalized and respected versions of that craft.

It is widely assumed that architectural success was the product of a process of trial and error, with progressively less trial and more replication as the results of the process proved increasingly satisfactory. What is termed vernacular architecture continues to be produced in many parts of the world. Indeed, vernacular buildings make up most of the built world that people experience every day. Early human settlements were mostly rural. Due to a surplus in production the economy began to expand resulting in urbanization thus creating urban areas which grew and evolved very rapidly in some cases, such as that of Anatolia and Mohenjo Daro of the Indus Valley Civilization in modern-day Pakistan.

“A house in Japan is considered differently from one in Europe. It is more transient, sits more lightly on the ground”

They grew out of harsh conditions the devastation of war, privations of the aftermath, recurrent earthquakes, shortage of land but then often chose to add voluntary challenges of their own. There are houses where the rooms are separated by courtyards, such that you have to expose yourself to the weather to pass from one to another, or where unusable voids are inserted into already cramped locations, or where normal expectations of privacy, comfort, cosiness, domesticity, beauty and shelter are, with careful deliberation but for reasons not completely explained, challenged.

Then there are the full-sized constructions, the hut-on-stilts and the white boxes, one the work of the idiosyncratic reviver of traditional craft, the other a recreation of the house of 2005 by the Pritzker prize winner. The latter is conceived as a series of small pavilions connected by courts, recreated here with books, music, films and personal objects recalling the life of its owner. Lighting rises and falls in imitation of the cycle of day and night, accelerated to 60 minutes. When it is darker you can see films projected against the exterior of the building, which is something he likes to do. It is as immersive as the other material is restrained, creating an alternate version of the original rather than a perfect simulacrum.

The Olympic Stadium, Berlin, Germany

The architecture of different parts of Asia developed along different lines from that of Europe; Buddhist, Hindu and Sikh architecture each having different characteristics. Buddhist architecture, in particular, showed great regional diversity. Hindu temple architecture, which developed around the 3rd century BCE, is governed by concepts laid down in the Shastras, and is concerned with expressing the macrocosm and the microcosm. In many Asian countries, pantheistic religion led to architectural forms that were designed specifically to enhance the natural landscape.

With the emerging knowledge in scientific fields and the rise of new materials and technology, architecture and engineering began to separate, and the architect began to concentrate on aesthetics and the humanist aspects, often at the expense of technical aspects of building design. To satisfy the contemporary ethos a building should be constructed in a manner which is environmentally friendly in terms of the production of its materials, its impact upon the natural and built environment of its surrounding area and the demands that it makes upon non-sustainable power sources for heating, cooling, water and waste management and lighting.

In the late 20th century a new concept was added to those included in the compass of both structure and function, the consideration of sustainability, hence sustainable architecture.

We shape our buildings; thereafter they shape us.

Landscape architecture is the design of outdoor public areas, landmarks, and structures to achieve environmental, social-behavioral, or aesthetic outcomes. It involves the systematic investigation of existing social, ecological, and soil conditions and processes in the landscape, and the design of interventions that will produce the desired outcome.

Yo Photo of a Skyscraper

A system architecture can comprise system components that will work together to implement the overall system. There have been efforts to formalize languages to describe system architecture, collectively these are called architecture description languages (ADLs).

Business architecture is defined as “a blueprint of the enterprise that provides a common understanding of the organization and is used to align strategic objectives and tactical demands.” People who develop and maintain business architecture are known as business architects.

To restrict the meaning of (architectural) formalism to art for art’s sake is not only reactionary; it can also be a purposeless quest for perfection or originality which degrades form into a mere instrumentality”. Among the philosophies that have influenced modern architects and their approach to building design are rationalism, empiricism, structuralism, poststructuralism, and phenomenology.

There was also the rise of the “gentleman architect” who usually dealt with wealthy clients and concentrated predominantly on visual qualities derived usually from historical prototypes, typified by the many country houses of Great Britain that were created in the Neo Gothic or Scottish Baronial styles.

Forests were the first temples of God and in forests men grasped their first idea of architecture.

Since the 1980s, as the complexity of buildings began to increase (in terms of structural systems, services, energy and technologies), the field of architecture became multi-disciplinary with specializations for each project type, technological expertise or project delivery methods. In addition, there has been an increased separation of the ‘design’ architect from the ‘project’ architect who ensures that the project meets the required standards and deals with matters of liability.

Golden Gate Bridge, USA

The preparatory processes for the design of any large building have become increasingly complicated, and require preliminary studies of such matters as durability, sustainability, quality, money, and compliance with local laws.

We need houses as we need clothes, architecture stimulates fashion. It is like hunger and thirst you need them both.

A large structure can no longer be the design of one person but must be the work of many. Modernism and Postmodernism have been criticised by some members of the architectural profession who feel that successful architecture is not a personal, philosophical, or aesthetic pursuit by individualists; rather it has to consider everyday needs of people and use technology to create liveable environments, with the design process being informed by studies of behavioral, environmental, and social sciences. Cognitive architecture can refer to a theory about the structure of the human mind. One of the main goals of a cognitive architecture is to summarize the various results of cognitive psychology in a comprehensive computer model.

Photo of a skyscraper, building, architecture

There has been an acceleration in the number of buildings which seek to meet green building sustainable design principles.

Environmental sustainability has become a mainstream issue, with profound effect on the architectural profession. Many developers, those who support the financing of buildings, have become educated to encourage the facilitation of environmentally sustainable design, rather than solutions based primarily on immediate cost. Major examples of this can be found in passive solar building design, greener roof designs, biodegradable materials, and more attention to a structure’s energy usage.

Enterprise architecture applies architecture principles and practices to guide organizations through the business, information, process, and technology changes necessary to execute their strategies. These practices utilize the various aspects of an enterprise to identify, motivate, and achieve these changes.” Practitioners of enterprise architecture, enterprise architects, are responsible for performing the analysis of business structure and processes and are often called upon to draw conclusions from the information collected to address the goals of enterprise architecture: effectiveness, efficiency, agility, and durability.

Examining the Architectural Impact of Indonesian Volcanic Geography

Building first evolved out of the dynamics between needs (shelter, security, worship, etc.) and means (available building materials and attendant skills). As human cultures developed and knowledge began to be formalized through oral traditions and practices, building became a craft, and “architecture” is the name given to the most highly formalized and respected versions of that craft.

It is widely assumed that architectural success was the product of a process of trial and error, with progressively less trial and more replication as the results of the process proved increasingly satisfactory. What is termed vernacular architecture continues to be produced in many parts of the world. Indeed, vernacular buildings make up most of the built world that people experience every day. Early human settlements were mostly rural. Due to a surplus in production the economy began to expand resulting in urbanization thus creating urban areas which grew and evolved very rapidly in some cases, such as that of Anatolia and Mohenjo Daro of the Indus Valley Civilization in modern-day Pakistan.

“A house in Japan is considered differently from one in Europe. It is more transient, sits more lightly on the ground”

They grew out of harsh conditions the devastation of war, privations of the aftermath, recurrent earthquakes, shortage of land but then often chose to add voluntary challenges of their own. There are houses where the rooms are separated by courtyards, such that you have to expose yourself to the weather to pass from one to another, or where unusable voids are inserted into already cramped locations, or where normal expectations of privacy, comfort, cosiness, domesticity, beauty and shelter are, with careful deliberation but for reasons not completely explained, challenged.

Then there are the full-sized constructions, the hut-on-stilts and the white boxes, one the work of the idiosyncratic reviver of traditional craft, the other a recreation of the house of 2005 by the Pritzker prize winner. The latter is conceived as a series of small pavilions connected by courts, recreated here with books, music, films and personal objects recalling the life of its owner. Lighting rises and falls in imitation of the cycle of day and night, accelerated to 60 minutes. When it is darker you can see films projected against the exterior of the building, which is something he likes to do. It is as immersive as the other material is restrained, creating an alternate version of the original rather than a perfect simulacrum.

The Olympic Stadium, Berlin, Germany

The architecture of different parts of Asia developed along different lines from that of Europe; Buddhist, Hindu and Sikh architecture each having different characteristics. Buddhist architecture, in particular, showed great regional diversity. Hindu temple architecture, which developed around the 3rd century BCE, is governed by concepts laid down in the Shastras, and is concerned with expressing the macrocosm and the microcosm. In many Asian countries, pantheistic religion led to architectural forms that were designed specifically to enhance the natural landscape.

With the emerging knowledge in scientific fields and the rise of new materials and technology, architecture and engineering began to separate, and the architect began to concentrate on aesthetics and the humanist aspects, often at the expense of technical aspects of building design. To satisfy the contemporary ethos a building should be constructed in a manner which is environmentally friendly in terms of the production of its materials, its impact upon the natural and built environment of its surrounding area and the demands that it makes upon non-sustainable power sources for heating, cooling, water and waste management and lighting.

In the late 20th century a new concept was added to those included in the compass of both structure and function, the consideration of sustainability, hence sustainable architecture.

We shape our buildings; thereafter they shape us.

Landscape architecture is the design of outdoor public areas, landmarks, and structures to achieve environmental, social-behavioral, or aesthetic outcomes. It involves the systematic investigation of existing social, ecological, and soil conditions and processes in the landscape, and the design of interventions that will produce the desired outcome.

Yo Photo of a Skyscraper

A system architecture can comprise system components that will work together to implement the overall system. There have been efforts to formalize languages to describe system architecture, collectively these are called architecture description languages (ADLs).

Business architecture is defined as “a blueprint of the enterprise that provides a common understanding of the organization and is used to align strategic objectives and tactical demands.” People who develop and maintain business architecture are known as business architects.

To restrict the meaning of (architectural) formalism to art for art’s sake is not only reactionary; it can also be a purposeless quest for perfection or originality which degrades form into a mere instrumentality”. Among the philosophies that have influenced modern architects and their approach to building design are rationalism, empiricism, structuralism, poststructuralism, and phenomenology.

There was also the rise of the “gentleman architect” who usually dealt with wealthy clients and concentrated predominantly on visual qualities derived usually from historical prototypes, typified by the many country houses of Great Britain that were created in the Neo Gothic or Scottish Baronial styles.

Forests were the first temples of God and in forests men grasped their first idea of architecture.

Since the 1980s, as the complexity of buildings began to increase (in terms of structural systems, services, energy and technologies), the field of architecture became multi-disciplinary with specializations for each project type, technological expertise or project delivery methods. In addition, there has been an increased separation of the ‘design’ architect from the ‘project’ architect who ensures that the project meets the required standards and deals with matters of liability.

Golden Gate Bridge, USA

The preparatory processes for the design of any large building have become increasingly complicated, and require preliminary studies of such matters as durability, sustainability, quality, money, and compliance with local laws.

We need houses as we need clothes, architecture stimulates fashion. It is like hunger and thirst you need them both.

A large structure can no longer be the design of one person but must be the work of many. Modernism and Postmodernism have been criticised by some members of the architectural profession who feel that successful architecture is not a personal, philosophical, or aesthetic pursuit by individualists; rather it has to consider everyday needs of people and use technology to create liveable environments, with the design process being informed by studies of behavioral, environmental, and social sciences. Cognitive architecture can refer to a theory about the structure of the human mind. One of the main goals of a cognitive architecture is to summarize the various results of cognitive psychology in a comprehensive computer model.

Photo of a skyscraper, building, architecture

There has been an acceleration in the number of buildings which seek to meet green building sustainable design principles.

Environmental sustainability has become a mainstream issue, with profound effect on the architectural profession. Many developers, those who support the financing of buildings, have become educated to encourage the facilitation of environmentally sustainable design, rather than solutions based primarily on immediate cost. Major examples of this can be found in passive solar building design, greener roof designs, biodegradable materials, and more attention to a structure’s energy usage.

Enterprise architecture applies architecture principles and practices to guide organizations through the business, information, process, and technology changes necessary to execute their strategies. These practices utilize the various aspects of an enterprise to identify, motivate, and achieve these changes.” Practitioners of enterprise architecture, enterprise architects, are responsible for performing the analysis of business structure and processes and are often called upon to draw conclusions from the information collected to address the goals of enterprise architecture: effectiveness, efficiency, agility, and durability.

Landscape Architecture Is Experiencing a New Golden Age

Building first evolved out of the dynamics between needs (shelter, security, worship, etc.) and means (available building materials and attendant skills). As human cultures developed and knowledge began to be formalized through oral traditions and practices, building became a craft, and “architecture” is the name given to the most highly formalized and respected versions of that craft.

It is widely assumed that architectural success was the product of a process of trial and error, with progressively less trial and more replication as the results of the process proved increasingly satisfactory. What is termed vernacular architecture continues to be produced in many parts of the world. Indeed, vernacular buildings make up most of the built world that people experience every day. Early human settlements were mostly rural. Due to a surplus in production the economy began to expand resulting in urbanization thus creating urban areas which grew and evolved very rapidly in some cases, such as that of Anatolia and Mohenjo Daro of the Indus Valley Civilization in modern-day Pakistan.

“A house in Japan is considered differently from one in Europe. It is more transient, sits more lightly on the ground”

They grew out of harsh conditions the devastation of war, privations of the aftermath, recurrent earthquakes, shortage of land but then often chose to add voluntary challenges of their own. There are houses where the rooms are separated by courtyards, such that you have to expose yourself to the weather to pass from one to another, or where unusable voids are inserted into already cramped locations, or where normal expectations of privacy, comfort, cosiness, domesticity, beauty and shelter are, with careful deliberation but for reasons not completely explained, challenged.

Then there are the full-sized constructions, the hut-on-stilts and the white boxes, one the work of the idiosyncratic reviver of traditional craft, the other a recreation of the house of 2005 by the Pritzker prize winner. The latter is conceived as a series of small pavilions connected by courts, recreated here with books, music, films and personal objects recalling the life of its owner. Lighting rises and falls in imitation of the cycle of day and night, accelerated to 60 minutes. When it is darker you can see films projected against the exterior of the building, which is something he likes to do. It is as immersive as the other material is restrained, creating an alternate version of the original rather than a perfect simulacrum.

The Olympic Stadium, Berlin, Germany

The architecture of different parts of Asia developed along different lines from that of Europe; Buddhist, Hindu and Sikh architecture each having different characteristics. Buddhist architecture, in particular, showed great regional diversity. Hindu temple architecture, which developed around the 3rd century BCE, is governed by concepts laid down in the Shastras, and is concerned with expressing the macrocosm and the microcosm. In many Asian countries, pantheistic religion led to architectural forms that were designed specifically to enhance the natural landscape.

With the emerging knowledge in scientific fields and the rise of new materials and technology, architecture and engineering began to separate, and the architect began to concentrate on aesthetics and the humanist aspects, often at the expense of technical aspects of building design. To satisfy the contemporary ethos a building should be constructed in a manner which is environmentally friendly in terms of the production of its materials, its impact upon the natural and built environment of its surrounding area and the demands that it makes upon non-sustainable power sources for heating, cooling, water and waste management and lighting.

In the late 20th century a new concept was added to those included in the compass of both structure and function, the consideration of sustainability, hence sustainable architecture.

We shape our buildings; thereafter they shape us.

Landscape architecture is the design of outdoor public areas, landmarks, and structures to achieve environmental, social-behavioral, or aesthetic outcomes. It involves the systematic investigation of existing social, ecological, and soil conditions and processes in the landscape, and the design of interventions that will produce the desired outcome.

Yo Photo of a Skyscraper

A system architecture can comprise system components that will work together to implement the overall system. There have been efforts to formalize languages to describe system architecture, collectively these are called architecture description languages (ADLs).

Business architecture is defined as “a blueprint of the enterprise that provides a common understanding of the organization and is used to align strategic objectives and tactical demands.” People who develop and maintain business architecture are known as business architects.

To restrict the meaning of (architectural) formalism to art for art’s sake is not only reactionary; it can also be a purposeless quest for perfection or originality which degrades form into a mere instrumentality”. Among the philosophies that have influenced modern architects and their approach to building design are rationalism, empiricism, structuralism, poststructuralism, and phenomenology.

There was also the rise of the “gentleman architect” who usually dealt with wealthy clients and concentrated predominantly on visual qualities derived usually from historical prototypes, typified by the many country houses of Great Britain that were created in the Neo Gothic or Scottish Baronial styles.

Forests were the first temples of God and in forests men grasped their first idea of architecture.

Since the 1980s, as the complexity of buildings began to increase (in terms of structural systems, services, energy and technologies), the field of architecture became multi-disciplinary with specializations for each project type, technological expertise or project delivery methods. In addition, there has been an increased separation of the ‘design’ architect from the ‘project’ architect who ensures that the project meets the required standards and deals with matters of liability.

Golden Gate Bridge, USA

The preparatory processes for the design of any large building have become increasingly complicated, and require preliminary studies of such matters as durability, sustainability, quality, money, and compliance with local laws.

We need houses as we need clothes, architecture stimulates fashion. It is like hunger and thirst you need them both.

A large structure can no longer be the design of one person but must be the work of many. Modernism and Postmodernism have been criticised by some members of the architectural profession who feel that successful architecture is not a personal, philosophical, or aesthetic pursuit by individualists; rather it has to consider everyday needs of people and use technology to create liveable environments, with the design process being informed by studies of behavioral, environmental, and social sciences. Cognitive architecture can refer to a theory about the structure of the human mind. One of the main goals of a cognitive architecture is to summarize the various results of cognitive psychology in a comprehensive computer model.

Photo of a skyscraper, building, architecture

There has been an acceleration in the number of buildings which seek to meet green building sustainable design principles.

Environmental sustainability has become a mainstream issue, with profound effect on the architectural profession. Many developers, those who support the financing of buildings, have become educated to encourage the facilitation of environmentally sustainable design, rather than solutions based primarily on immediate cost. Major examples of this can be found in passive solar building design, greener roof designs, biodegradable materials, and more attention to a structure’s energy usage.

Enterprise architecture applies architecture principles and practices to guide organizations through the business, information, process, and technology changes necessary to execute their strategies. These practices utilize the various aspects of an enterprise to identify, motivate, and achieve these changes.” Practitioners of enterprise architecture, enterprise architects, are responsible for performing the analysis of business structure and processes and are often called upon to draw conclusions from the information collected to address the goals of enterprise architecture: effectiveness, efficiency, agility, and durability.